Tektanken

SKOLEN I VIRKSOMHEDEN, VIRKSOMHEDEN I SKOLEN


Dato og tid

Onsdag d. 27. marts 2019 kl. 09:30 til 15:15

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 22. marts 2019 kl. 18:00

Sted

Industriens Hus
H. C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
Denmark

Arrangør

Kommunikationschef Bjørn Lærkedahl, Tektanken
+45 5119 4944
bkl@nvhus.dk

GRATIS: NETVÆRKSKONFERENCE OM SKOLE-VIRKSOMHEDSAMARBEJDE

Nu inviterer Tektanken, Undervisningsministeriet, Teknologipagten, Dansk Arbejdsgiverforening og Kommunernes Landsforening nøgleaktører fra erhvervslivet og skoleverdenen til netværkskonference om skole-virksomhedssamarbejde.  

Konferencen samler brancheorganisationer, kommunernes skoleforvaltninger og skolepolitikere samt aktører fra erhvervsliv og organisationer om samme bord til en dag fyldt med spændende cases, oplæg og debatter om, hvordan vi får udbredt skole-virksomhedssamarbejde i Danmark til gavn for elever, lærere, virksomheder og samfundet.

Konferencen lægger grundlaget for netværksdannelse og videndeling på tværs af kommuner og en skalering af skole-virksomhedssamarbejde i samarbejde med brancheorganisationer, som Tektanken faciliterer.  

Du får inspiration direkte fra kommuner, virksomheder og brancher, der allerede arbejder med succesfulde koncepter for skole-virksomhedssamarbejde.
 
Skole-virksomhedssamarbejde: en fordel for alle parter 

  • Et samarbejde mellem en skole og en virksomhed giver eleverne en spændende og varieret skoledag, en unik indsigt i erhvervslivet og nye billeder på jobmuligheder. 
      
  • Skolerne kan leve op til folkeskolereformens krav om åben skole og lærerne får støtte og inspiration til at tilrettelægge et anvendelsesorienteret og praksisnært undervisningsforløb.
  • Virksomhederne får chancen for at tale direkte med fremtidens potentielle medarbejdere og gennem inspirerende faglige rollemodeller åbne de unges øjne for en mulig fremtid med it, teknologi, naturfag og håndværk.  

Se programmet på Tektankens hjemmeside. 
Der kan forekomme mindre justeringer i programmet. 

Dagen bliver styret af Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør på Politiken.  

Startskud til indsats med skole-virksomhedssamarbejde i den nationale naturvidenskabsstrategi 

Konferencen er startskuddet til indsatsen om Bedre samarbejde mellem skoler og virksomheder i regeringens nationale naturvidenskabsstrategi. Strategien har som mål, at flere børn og unge skal interessere sig for naturvidenskab, vælger naturvidenskabelige ungdomsuddannelser, samt at flere børn og unge skal være dygtige i naturvidenskabelige fag. Strategien ligger i forlængelse af Teknologipagten, som også har fokus på, at flere skal tage en uddannelse eller opnå kompetencer inden for teknologi, IT, naturvidenskab og matematik. 

Læs mere om National naturvidenskabsstrategi her.

Læs mere om Teknologipagten her.

Bemærk: Begrænset antal deltagere.  

Konferencen henvender sig primært til repræsentanter fra brancheorganisationer, kommunale erhvervsplaymakere og naturfagskonsulenter, ledere og politikere for kommunernes skoleforvaltninger samt til andre aktører og interesserede inden for skole-virksomhedssamarbejde.  
 
Konferencen er gratis, men der vil blive opkrævet et no-show gebyr på 500 kroner.  Er du tilmeldt og bliver forhindret, kan en anden relevant person deltage. 
 

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Kommunikationschef Bjørn Lærkedahl, Tektanken
+45 5119 4944
bkl@nvhus.dk